هر کار مهمی که با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز نشود بی فرجام است.

مروگر هاي

پيشنهادي ما جهت سـرعت بيشتر{

ترول چت,چت روم فارسی ترول چت ترولی ترین چت روم فارسی

ترول چت,چت ترول,ترولی ها

}